Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 info@moonwalkred.no

Nye artikler fra Moonwalk RED

Smarttelefoner – Modeller

Som jeg tidligere har skrevet litt om, så er det nok å velge i når det gjelder både produsenter og modeller. Det kan til…

Smarttelefoner – Utviklingen

Vi vet alle hvor raskt utviklingen av smarttelefoner skjer, og ikke minst det enorme utvalget av modeller og produsenter. Selv er jeg ikke så…

Digitale kart

Mitt forhold til kart og kartverk, er i all hovedsak knyttet til de papirbaserte. Jeg bruker jo kart på GPS-enheter, men da mest som…

GPS et nyttig verktøy

Svært mange av oss bruker GPS (Global Positioning System) daglig. De fleste når de sitter i bilen. Men GPS finnes i mange utgaver og…

Hvordan bruker vi telefonen og nettet ?

Dette spørsmålet synes jeg det er verdt å stille seg i ny og ned, ny teknologi påvirker våre liv og hverdagen vår mer enn…

Mobilnett & satellitter

Det har skjedd svært mye med mobiltelefonnettet de siste tiårene, det samme kan man vel også si om telefonene. Fra det at telefonen var…

Norge i romfarten

Norge er som kjent ingen stor nasjon, ei heller innen romfart. Men med tanke på at vi er så små som vi er, så…

Produkter som er en konsekvens av romfart

Svært mye av det du ser og bruker til daglig, er resultater av forskning knyttet til romfart. Eller at det er resultat av produkter…

Norske satellitter

Det finnes tusenvis av satellitter som går i bane rundt jordkloden, alle sammen har de naturlig nok forskjellige arbeidsoppgaver og utstyr. Vi er alle…
Hvem bestemmer over verdensrommet?

Hvem bestemmer over verdensrommet?

Jorden vår er delt opp i forskjellige soner som styres av forskjellig nasjoner. Dette betyr ikke at alt er bebodd eller at nasjonen gjør…

China National Space Administration (CNSA)

Kina er ikke et av medlemslandene i den Internasjonale Romstasjonen ISS, men vi skal ikke være i tvil om at kineserne har verdifull kompetanse…

Roskosmos (RKA)

Dette er navnet på den russiske statlige romfartsorganisasjonen, man kan på mange måter si at det er den russiske utgaven av NASA. For en…