Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]
Hvem bestemmer over verdensrommet?

Hvem bestemmer over verdensrommet?

Jorden vår er delt opp i forskjellige soner som styres av forskjellig nasjoner. Dette betyr ikke at alt er bebodd...

China National Space Administration (CNSA)

China National Space Administration (CNSA)

Kina er ikke et av medlemslandene i den Internasjonale Romstasjonen ISS, men vi skal ikke være i tvil om at...

Roskosmos (RKA)

Roskosmos (RKA)

Dette er navnet på den russiske statlige romfartsorganisasjonen, man kan på mange måter si at det er den russiske utgaven...