Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]
Hvem bestemmer over verdensrommet?

Hvem bestemmer over verdensrommet?

Jorden vår er delt opp i forskjellige soner som styres av forskjellig nasjoner. Dette betyr ikke at alt er bebodd...