Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]
Hvordan bruker vi telefonen og nettet ?

Hvordan bruker vi telefonen og nettet ?

Dette spørsmålet synes jeg det er verdt å stille seg i ny og ned, ny teknologi påvirker våre liv og...

Mobilnett & satellitter

Mobilnett & satellitter

Det har skjedd svært mye med mobiltelefonnettet de siste tiårene, det samme kan man vel også si om telefonene. Fra...