Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]
Digitale kart

Digitale kart

Mitt forhold til kart og kartverk, er i all hovedsak knyttet til de papirbaserte. Jeg bruker jo kart på GPS-enheter,...

GPS et nyttig verktøy

GPS et nyttig verktøy

Svært mange av oss bruker GPS (Global Positioning System) daglig. De fleste når de sitter i bilen. Men GPS finnes...