Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]
Blindeskriften inn i data-alderen

Blindeskriften inn i data-alderen

Det fleste av oss kjenner vel til blindeskrift, og at denne skriften har hjulpet blinde og svaksynte i mange generasjoner....