Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]
European Space Agency (ESA)

European Space Agency (ESA)

European Space Agency(ESA) er et samarbeid mellom 22 land i Europa som utforsker verdensrommet. Hovedkontoret ligger i Paris. Organisasjonen er...