Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]

Blindeskriften inn i data-alderen

Det fleste av oss kjenner vel til blindeskrift, og at denne skriften har hjulpet blinde og svaksynte i mange generasjoner. Jeg har noen ganger forsøkt å tyde hva som står på skrevet, men jeg må nok innrømme at jeg ikke var særlig flink på dette. Men med litt trening og opplæring, sies det at de er ganske så lette å lære seg. Men også når det kommer til dette med blindeskrift, har data og avanserte programmer gjort det enda enklere – til stor glede for de som trenger dette i det daglige. Programmene er til stor nytte, både i privat- og jobbsammenheng. Vi skal se litt på historien til blindeskriften, og ikke minst hvilke muligheter som finnes med dagens teknologi.

Blindeskriften inn i data-alderen

Braille – punktskrift

Det sies at dette er verdens enkleste skriftspråk, og den ble oppfunnet allerede i 1852. Det var franskmannen Louis Braille som stod for denne bragden, etter at han selv mistet synet i en ulykke – bare tre år gammel.Da han var 16 år gammel, hadde han konstruert det vi kjenner som blindeskrift. Dette var et stort fremskritt for alle de som ikke kunne lese vanlig tekst, og dette nye skriftsystemet gjorde hverdagen lettere for dem alle.Det å kunne lese med fingrene, var det slett ingen som hadde tenkt på før han. I dette skriftspråket finnes det seks punkter, som tilsammen kan danne hele 63 tegn. Punktskrift kan også benyttes til stenografi, som også har hatt viktige funksjoner verden rundt i mange år.

PC og Mac

Nå er det så å si slutt på å trykke blindeskrift, slik man var avhengig av tidligere. I dag er det en leselist, som oversetter teksten på skjermen – direkte over til punktskrift. Dette gjør jo at alt som ligger digitalt, også er tilgjengelig for blinde og svaksynte.

PC og Mac

Mange nye muligheter med datamaskin, smarttelefon og nettbrett

Som jeg allerede har vært inne på, så har ny teknologi i form av avanserte dataprogrammer – gjort det mulig å lese hva det måtte være av det som ligger på internett.Dette gjelder også ved bruk av smarttelefoner og nettbrett, så man trenger altså ikke en PC for å nyttiggjøre seg av dette verktøyet.Også skannet tekst samt e-post, kan man lese ved bruk av den nye teknologien.Bilder og grafiske fremstillinger er det ikke mulig å oversette, det samme gjelder for pdf og ulike illustrasjoner – dette er oppgaver som leselisten ikke takler.

Punktskriftprinter

Det er en del som ønsker å skrive ut tekst man finner på nettet, og over til ark med punktskrift. Dette er ikke noe problem, men man må da ha et eget dataprogram og en punktskriftprinter. Man kan tenke seg hvilken forenkling dette er, for tusenvis av mennesker hver eneste dag.

Punktskriftprinter

Dette er kun ett eksempel, på hvordan datamaskinene og programmer gjør stor nytte for oss i hverdagen. Jeg kommer nok til å ta for meg andre emner, i tiden som kommer. Det som er veldig spennende, er at utviklingen skjer i en voldsom hastighet. Det er bare å henge seg med!

Comments are closed.