Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]
GPS et nyttig verktøy

GPS et nyttig verktøy

Svært mange av oss bruker GPS (Global Positioning System) daglig. De fleste når de sitter i bilen. Men GPS finnes...

Hvordan bruker vi telefonen og nettet ?

Hvordan bruker vi telefonen og nettet ?

Dette spørsmålet synes jeg det er verdt å stille seg i ny og ned, ny teknologi påvirker våre liv og...

Mobilnett & satellitter

Mobilnett & satellitter

Det har skjedd svært mye med mobiltelefonnettet de siste tiårene, det samme kan man vel også si om telefonene. Fra...

Norge i romfarten

Norge i romfarten

Norge er som kjent ingen stor nasjon, ei heller innen romfart. Men med tanke på at vi er så små...

Produkter som er en konsekvens av romfart

Produkter som er en konsekvens av romfart

Svært mye av det du ser og bruker til daglig, er resultater av forskning knyttet til romfart. Eller at det...

Norske satellitter

Norske satellitter

Det finnes tusenvis av satellitter som går i bane rundt jordkloden, alle sammen har de naturlig nok forskjellige arbeidsoppgaver og...

Hvem bestemmer over verdensrommet?

Hvem bestemmer over verdensrommet?

Jorden vår er delt opp i forskjellige soner som styres av forskjellig nasjoner. Dette betyr ikke at alt er bebodd...

China National Space Administration (CNSA)

China National Space Administration (CNSA)

Kina er ikke et av medlemslandene i den Internasjonale Romstasjonen ISS, men vi skal ikke være i tvil om at...

Roskosmos (RKA)

Roskosmos (RKA)

Dette er navnet på den russiske statlige romfartsorganisasjonen, man kan på mange måter si at det er den russiske utgaven...

National Aeronautics and Space Administration (NASA)

National Aeronautics and Space Administration (NASA)

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA, ble opprettet i 1958. Dette som en konsekvens av at Sovjetunionen året før hadde sendt den...