Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]

China National Space Administration (CNSA)

Kina er ikke et av medlemslandene i den Internasjonale Romstasjonen ISS, men vi skal ikke være i tvil om at kineserne har verdifull kompetanse og teknologi som kunne kommet de andre medlemslandene til gode. Som vi vet er kineserne langt fremme når det gjelder teknologi på mange områder, og dette er en utvikling som særlig har skjedd de siste tiårene.

CNSA ble etablert allerede i 1956. På den tiden var det en ren militær enhet, men dette er endret den siste tiden. Slik CNSA er organisert i dag har den vært siden 1993 hvor organisasjonen ble delt opp i flere forskjellige administrasjoner.

Kinesiske romferder

Kina har allerede hatt ubemannede og bemannede romferder. Den første bemannede ferden skjedde allerede i 2003. Det var astronauten Yang Liwai som var med på denne ferden, og kom hel og uskadd fra den vellykkede ferden.

Planer om egen romstasjon

Kina har planer om å bygge sin egen romstasjon, disse planene skjøt virkelig fart etter at landet foretok sin første vellykkede bemannede romferd. De planlegger også med å sende kvinnelige astronauter ut i rommet, kandidatene er med på å konkurrere om 7 plasser totalt hvorav 2 er kvinner og 5 er menn.

Store planer og samarbeid med Russland

Det er ikke noen hemmelighet at Kina og Russland samarbeider på en rekke områder. Dette gjelder også innen romfart, mye av årsaken til samarbeidet var at Russland på begynnelsen av 2000-tallet hadde problemer med å finansiere sine egne romprogram. Det betyr at Russland satt med utstyret og kompetansen men manglet penger, mens Kina hadde pengene men trengte hjelp av russerne. Slik fikk de altså tilgang til både kompetanse, erfaringer og ikke minst utstyr. Men siden den gang har det skjedd mye, i 2016 ble 2 astronauter sendt ut på en 30-dagers romferd fra Gobiørkenen. Romferden skjedde med romfartøyet Shenzhou 11.

Månelanding

Kina har faktisk allerede vært på Mars, men det var kun med en ubemannet romkapsel. De har planer om bemannede romferder både til Mars og månen, det å finne ut hva som finnes av mineraler på månen står høyt på listen til Kina. En av astronautene som var med på denne turen, hadde sin tredje tur ut i rommet. Kina har totalt hatt 6 bemannede romferder.

Romstasjon

Landet har planer om å ha en bemannet romstasjon på plass etter 2020, det betyr at omtrent på samme tid som den vestlige ISS-stasjonen skal avvikles vil Kina være på plass med sin stasjon. Det betyr at Kina da eventuelt vil være eneste nasjon med en fast bemannet romstasjon, noe dom helt sikkert betyr mye for dem rent prestisje messig skulle man tro.

Blir Kina en stormakt også ute i verdensrommet

Når man ser hvordan Kina satser på romfart, og med de gode resultatene de har på sine gjennomførte prosjekter er det grunn til å tro at de vil bli de fremste på område i løpet av noen få år. De har en god og voksende økonomi, noe som kommer godt med når det gjelder romfart.

Comments are closed.