Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]

European Space Agency (ESA)

European Space Agency(ESA) er et samarbeid mellom 22 land i Europa som utforsker verdensrommet. Hovedkontoret ligger i Paris. Organisasjonen er uavhengig, men samarbeider med EU. Den er opprettet i 1975, og Norge har vært medlem siden 1987. Den første satellitten(COS-B) ble skutt opp i 1975. Eksempel på oppskytninger i ettertid er kometsonden Giotto i 1985, titanlandingsfartøyet Huygens i 1997, og Mars-sonden Mars Express i 2003.

Ett av prosjektene som har fått mye oppmerksomhet er romsonden Huygens(1997) som landet på Titan, Saturns måne. Der undersøkte den blant annet overflate og temperatur, og kanskje ville man få svar på jordens barndom og eksistens. Også prosjektet Rossetta/Philae var et prosjekt som fikk en del oppmerksomhet i 2004, som skulle undersøke kometen 67P/Churjumov-Gerasimenko. Prosjektet gav ny kunnskap om kometer og solsystemet.

Christer Fuglesang

Christer Fuglesang er født i 1957 i Sverige, og har både svensk og norsk bakgrunn – han er en astronaut og fysiker, og han har både amerikansk og russisk utdannelse. I tillegg har han doktorgrad i partikkelfysikk, og er dosent. Fuglesang har vært på ISS(Den internasjonale romstasjonen) to ganger, og han har blitt tildelt Norges Luftsportsforbund gullmedalje etter å ha vært i verdensrommet.

Christer Fuglesang

Christer Fuglesang er en ESA-astronaut, og var den første skandinaven i verdensrommet i 2006. Han ble skutt opp 10. desember i Cape Canaveral, Florida. Reisen gikk problemfritt under gode forhold. Formålet med reisen var å nå romstasjonen ISS og omkoble et elektrisk anlegg der. ISS, eller Den internasjonale romstasjonen, er en bemannet stasjon som går i bane rundt jorden. Norge deltar i ESA gjennom Norsk Romsenter.

ESA-prosjekter

Mars Express er ESAs første sonde på Mars, som ble skutt opp i 2003. Denne sonden skulle sirkle rundt Mars og undersøke planeten. I tillegg hadde Mars Express med seg en landingskapsel(«Beagle 2»), som skulle se etter liv på planeten, men dessverre så har man ikke mottatt signal fra denne etter landing. Venus Express er også et annet prosjekt til ESA, der man har skutt opp en sonde til Venus i 2005. Bakgrunnen for oppskytingen var at man på samme måte som ved Mars Express og Rossetta, ønsket å utforske forholdene på planeten, når det gjaldt temperatur, overflate, atmosfære og skyer.

Venus-sonden hadde tre instrumenter; ASPERA-4 som undersøkte solvinden og hvordan den påvirket atmosfæren rundt Venus, MAG(magnetometer) som studerte magnetfeltet til Venus og dens påvirkning av solvinden, PFS(Planetary Fourier Spectrometer) som undersøkte temperaturen i området, og SPICAV/SOIR som så etter vann på Venus. Envisat(Environmental Satelite) var et annet prosjekt til ESA, og dette var en miljøsatellitt. Dette er en av de største satellittene som er skutt opp i verdensrommet, og den ble skutt opp sammen med Ariane 5G. Denne satellitten gir god informasjon om jorda, og overvåking av miljø og prosesser på vår planet.

Ariane 5 er den kraftigste raketten som ESA har utviklet, og er en del av Ariane 5-prosjektet. Det har vært flere oppskytinger i dette prosjektet, og noen har feilet. I 1999 har man for eksempel skutt opp en Ariane 5-rakett som var vellykket. Hovedkontoret til Ariane-prosjektet ligger i Paris, og navnet kommer fra «Ariadne», som er en gresk gud.

Comments are closed.