Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]

Hvem bestemmer over verdensrommet?

Jorden vår er delt opp i forskjellige soner som styres av forskjellig nasjoner. Dette betyr ikke at alt er bebodd eller at nasjonen gjør så mye med stedet, men de kan nekte andre å etablere seg der. Videre så har nasjonen som eier jorden ta ut verdiene, slik som gull, sølv, naturressurser som fisk eller rette og slett leieinntekter. Tilslutt så har man det geopolitiske aspektet. Det er viktig å kontrollere øyer og områder som skaper en buffersone. Noen få områder har blitt anerkjent som nøytrale. Her er det lite ressurser å hente ut og/eller området er sårbart. Så flere nasjoner, gjerne via FN, sørger for at området forblir nøytralt så ingen nasjon får et forsprang.

Denne oppdelingen av fysiske landområder, havområder og ressurser er i stor grad ferdig på jorden. Ikke alt fungerer optimalt. Konflikter oppstår i forbindelse med utvinning av ressurser fremdeles.  Noen land som har en eller flere pågående konflikter sentrert rundt et havområde eller et landområder, men dette er sjelden i dag.

Den store utfordringen nå er rommet rett utenfor jorden atmosfære og utover i vårt solsystem. Hvem bestemmer over ressursene som finnes der? Hvem avgjør hvilke satellitter som kan skytes opp?

Et begrenset område

Et begrenset område

Pr. i dag så er det ingen som har raketter og teknologien til å nå spesielt langt ut i verdensrommet. Det er heller ikke, strengt tatt, et behov for dette utover å stilne vår egen nysgjerrighet. Så foreløpig er det ingen som krangler om å få etablere baser på Mars.

Området som nasjoner faktisk krangler om er det området rett utenfor jordens atmosfære. Dette området er utenfor jordens atmosfære, men er nært nok til å falle innunder jordens gravitasjonsfelt. Satellitter og annet som kommer ut i dette området, blir gående i bane rundt jorden.

Satellittene som sende ut i bane rundt jorden brukes av folk fra mange nasjoner og eies av enten myndigheter eller av private selskaper.  Satellittene sender signaler ned til jorden som fanges opp av spesielle mottakere og brukes til mye forskjellig. Mange husstander i Norge har en parabol som er festet til veggen og på denne måten får de tv-signalene inn i huset. Militæret og myndighetene bruker satellitter for å kunne ta bilder av jorden, for å sende krypterte meldinger og mye annet. Det er også de som mener at noen nasjoner har begynt å plassere ut våpen som skal gå i bane rundt jorden. Altså stjernekrig i praksis.

Forskere bruker teleskop som Hubble-teleskopet og andre teknologiske underverk for å lære mer om verdensrommet og eventuelle farer som lurer.

Det begynner å bli svært fullt i området rundt jordkloden og det er ingenting som tyder på at behovet for satellitter og annet vil synke. Derfor er dette området et område som stadig oftere skaper uro.

Flere og flere satellitter

Flere og flere satellitter

Satellitter og teknologiske dingser blir stadig mer avansert. Brukerne ønsker seg en større frihet til å kunne bruke sine dingser når som helt og hvor som helst.  De eldste satellittene som går i bane rundt jorden klarer ikke lenger å holde tritt, nye må skytes opp. Dette er ikke gratis og selskapene som står bak slike satellitter forventer å få noe igjen for det.

Brukerne, du og jeg, må betale for å bruke teknologien. Personlig så må jeg ikke spille sjakk på chess.com eller ha det moro hos pokerstarscasino når jeg er på hytten. Men jeg vil gjerne se på TV og ha tilgang til de samme kanalene om jeg har hjemme. Foreløpig så er signalene som sende fra en Canal digital eller ViaSatt satellitt enkle å ta inn. Det eneste man må gjøre er å sett opp en parabol og ha et gyldig abonnement.

Det er ikke like enkelt med mobil og telefonsignaler. Foreløpig er det kun nasjoner og noen selskaper som har råd til å utstyre personer med satellitt telefoner som gjør at de alltid kan nås på telefon. Nye satellitter må skytes opp for å kunne bruke den nyeste teknologien som gjør det mulig å sende og ta imot signaler via satellitt.

Det er mange som ønsker slike satellitter velkommen, men det er to store utfordringer med dette. Det første er prisen på selve satellitten og oppskyting. Det andre er den fysiske plassen.

For mange satellitter

For mange satellitter?

Det er mange satellitter som går i bane rundt jorden. Mange er i bruk, men det er også mange som ikke lenger fungerer. De flete er laget for å falle inn i jorden atmosfære etter en viss stund og brenne opp der. Dessverre så fungerer ikke dette for alle. Så ikke bare er området fylt med aktive satellitter, det er også mange inaktive som bare tar opp plass.

Denne situasjonen gjør at mange nå ønsker at det skal bli satt opp internasjonale retningslinjer som kan håndheves. Målet må være at flere får muligheten til å benytte seg av teknologien, samtidig som ikke vi fyller dette området med skrot.

Comments are closed.