Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]

Mange nye satellitter de neste årene

Mange nye satellitter de neste årene

Det er ikke noen tvil om at behovet for flere og nye satellitter, bare kommer til å øke og øke de kommende årene. Det har kommet et nytt firma som tilbyr å sende ut små satellitter, til en lavere pris enn det som har vært vanlig tidligere. Navnet er American Rocket Lab, og oppskytingsanlegget ligger i New Zealand. Foreløpig har de enda ikke sendt noen satellitter ut i bane, men er etter det som blir sagt klare for det. Jeg har tidligere skrevet en del om satellitter, men det har vært større og mer kostbare enheter enn det som nå er aktuelt tema. Det amerikanske firmaet, ønsker å være i forkant av en økt etterspørsel de vet vil komme. Men for å få satellittene ut i verdensrommet, trenger man raketter til å skyte dem opp med. American Rocket Lab posisjonerer seg nå, for å tilby en gunstig rakettmodell til sine kunder.

Mange nye og mindre aktører

Det at romfart har blitt en stor butikk, hersker det ingen tvil om. Men foreløpig har ikke så mange nytt godt av det, det er kun noen få og veldig store aktører som; International Launch, United Launch Alliance og Arianespace som har tjent gode penger i dette markedet. Nå vil altså flere inn i denne bransjen, og mange nye aktører jobber hardt for å få innpass.

Har skutt ut en rakett

Rocket Lab har skutt ut en ny rakett type, som de kaller for Electron. Den er 17 meter lang, og er det man kaller en to-trinns rakett. Rocket Lab har store ambisjoner med sin nye rakett, som de håper og tror vil bringe dem opp i toppen i det nye romkappløpet som har pågått en stund. Prisen for en Electron-rakett er på cirka 5 millioner USD, noe som i denne sammenhengen er en rimelig pris sies det.

Kom seg ikke helt opp

Kom seg ikke helt opp

Direktøren for American Rocket Lab, var fornøyd etter prøveoppskytingen. Men helt etter boken gikk det ikke, fordi raketten aldri kom høyt nok til å slippe en dummy-satellitt som var planlagt. I følge direktøren kommer det flere tester, så det kan nok virke som de har full kontroll på fremdriften i prosjektet.

Billig men ikke mye løftekapasitet

Det er ikke uvanlig at det koster 11-12 ganger så mye, å få skutt opp raketter. Falcon 9 som er en mye brukt rakett, ligger i dette prissjiktet. Men den er mye mer kraftig, enn det Electron-raketten er – med en løftekapasitet på nesten 23 tonn. Electron har kun 150 kilo, så det er som lillebror å regne i forhold til Falcon 9. American Rocket Lab har ikke noen ambisjoner om å konkurrere med raketter som Falcon 9, og ser for seg små kunder som de kan tilby rimelige og fleksible løsninger til. I dag er det ikke lett for små kunder å få skutt opp raketter, rett og slett fordi det er for kostbart. Det blir ofte slik at de kan haike eller være med på et spleiselag, noe som ofte kan være svært tidkrevende.

Comments are closed.