Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]

Mobilnett & satellitter

Det har skjedd svært mye med mobiltelefonnettet de siste tiårene, det samme kan man vel også si om telefonene. Fra det at telefonen var noe man kun ringte med, er de nå blitt like avanserte som en datamaskin. Det er ikke mye man ikke kan gjøre med en mobiltelefon lenger, men dette krever så klart mye teknologisk utstyr som vi kunder hverken ser eller tenker på. Vi forventer så klart at de tjenester som er tilgjengelig skal være på plass, samt at de fungerer optimalt.

Litt av det som ligger bak det du gjør på telefonen din

Det du gjør med telefonen din både ringe, sende SMS, MMS, surfe på internett, laste ned app`er ja alt en telefon kan brukes til, krever et baksystem og god kommunikasjon globalt og lokalt. Hvordan er dette mulig?

Ikke noe nytt

Det er mange år siden man tok i bruk satellitter som kommunikasjonsmiddel eller som en teknisk innretning for å kunne dekke et behov for å sende signaler langt av gårde, teknisk sett til hele kloden. Allerede i 1956 testet James H Trexler en løsning hvor han hadde en parabolantenne i en skråning, han klarte både sende og motta telefonsignaler via månen. Da Sovjetunionen i 1957 skjøt opp den første kunstige satellitten Sputnik, tok utviklingen av denne type satellittkommunikasjon et langt skritt videre.

Norges største operatør

Telenor er utvilsomt den største operatøren innen telefoni i Norge, hvis vi tar med konsernets satsning i utlandet har de cirka 150 000 millioner mobilkunder. Konsernets navn er endret fra Telenor til Telenor Group, dette fordi konsernet operer med andre navn i en del land. I Thailand er Telenor Group sitt merkevarenavn Dtac.

Egne satellitter

Så sent som i 2015 skjøt Telenor opp en ny satellitt, dette er et monster av en rakett som er på størrelse med en stor bil og veier ikke mindre enn 4,8 tonn og svever nesten 40 000 km over hodene våre. Satellitten tilhører Thorfamilien og er altså den siste nyanskaffelsen som konsernet har foretatt, Thor-7 som den heter skal hovedsakelig levere bredbåndsdekning til steder hvor dette ikke er fysisk mulig med kabel. Dette er spesielt aktuelt til båter og oljeplattformer i Nordsjøen, men den dekker hele Europa. Telenor har store forventninger til satellitten som har kostet dem mange milliarder kroner.

Forskjellige systemer og aktører

Det finnes en rekke forskjellige type satellitter, ulike systemer og ikke minst forskjellige operatører. Mange av disse har spesialisert seg på sine områder, men som vi vet leverer de fleste operatører gode tjenester verden rundt. Dette er et resultat av ny teknologi og ikke minst et enormt press og høye krav fra kunden til pålitelighet og stabilt godt nett hvor enn i verden de måtte befinne seg. Det er 2 kategorier satellitter om man ser litt grovt på det, de som er høytflyvende er geostasjonære satellitter. Disse dekker naturlig nok svært store deler av kloden, mens de mer lavtflygende satellittene er mer avhengig av andre satellitter i samme høyde for å linkes opp mot hverandre for å få den samme dekningen.

Comments are closed.