Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]

National Aeronautics and Space Administration (NASA)

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA, ble opprettet i 1958. Dette som en konsekvens av at Sovjetunionen året før hadde sendt den første satellitten i bane rundt jorden, dette kunne ikke amerikanerne sitte å se på. NASA sitt største og mest prestisjetunge prosjekt, er nok Apollo-programmet med den kjente månelandingen i 1969.

Det er en stor organisasjon, det er totalt 18 000 ansatte. I oppstarten i 1958 var det 8000 ansatte, så de har vokst seg mer enn dobbelt så store i løpet av tiårene de har eksistert.

Amerikansk sikkerhetspolitikk

USA var virkelig bekymret når Sovjetunionen i 1957 skjøt opp Sputnik, de så på dette som en stor trussel både militært men også rent teknologisk. Det var stor enighet om at noe måtte gjøres, men kanskje ikke like stor enighet om akkurat hvordan dette skulle organiseres. Etter en lang debatt som varte noen måneder, ble det bestemt at NASA skulle etableres.

Samarbeid mellom NASA og Norge

Norge har i flere år vært involvert i deler av det NASA driver med, vi selger også viktige deler og komponenter til USA som brukes og skal brukes i verdensrommet. Med vår kompetanse undersjøisk og på havets bunn, har man funnet ut at deler av dette kan være overførbart til å finne ut hva som skjer ute i verdensrommet også. Som et eksempel kan det nevnes at blant annet Statoil er involvert og samarbeider med NASA.

Norske forskere

Det er ikke bare det norske næringslivet som har samarbeid med NASA, til stadighet er det norske forskere som jobber tett sammen med NASA og de ulike programmene som det jobbes med. Det kan nevnes at det i 2016 var 3 norske forskere ved Jet Propulsion Laboratory som er en del av det prestisjetunge universitetet Caltech som går for å være verdens fremste. Man kan si at Jet Propulsion Laboratory både er en del av NASA men også en del av Caltech universitetet.

Viktige arbeidsoppgaver for fremtiden

Det er ikke noe småtteri de norske forskerne jobber med, en av dem styrer blant annet romsonden Cassini. Denne romsonden har som arbeidsområde å operere mellom Saturns ulike måner, for en utenforstående virker det ganske spennende men desto mer fjernt bokstavelig talt.

Arbeidsoppgavene går også ut på å finne ut av om det finnes liv andre steder i vårt solsystem.

Som forskerne selv sier, det er ikke spørsmål om det finnes liv der ute men heller når de finner det ut og kan dokumentere det.

Norge har gode muligheter til å bidra

En annen nordmann som jobber mye for NASA er Knut Øxnevad, han vet det som er verdt å vite om planeten Mars. Han har blant annet utviklet et Rover-kjøretøy som brukes på planeten, i dag jobber han med utvikling av alternative energikilder til fremtidens romfartøy. Han ser at det også er store muligheter for norske bedrifter i enda større grad å kaste seg på NASA-eventyret som han kaller det. Det som det jobbes mye med nå er å finne ut av hva som skjuler seg under tykk is, dette er en kompetanse som er sammenlignbar med det å finne ut hva som skjuler seg under havbunnen. Som kjent har Norge lang og god erfaring på hav og olje, så her er det bare å kjenne sin besøkelsestid.

Comments are closed.