Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]

Norge i romfarten

Norge er som kjent ingen stor nasjon, ei heller innen romfart. Men med tanke på at vi er så små som vi er, så er vi faktisk involvert mer enn det kanskje mange tror. Norge er langt fremme når det gjelder teknologi på en del områder, samt det at vi er et rikt land som har ressurser til utdanning, forskning, utvikling og nyskaping.

Vokser fordi vi leverer kvalitet

Det at Norge skal kunne konkurrere på annet enn kvalitet er i og for seg ikke noe nytt, høykostnadslandet Norge kan ikke konkurrere på pris. Det er norske deler og komponenter i både satelitter og raketter rundt om i verdensrommet, kundene skal kun ha det beste og det er da mange velger Norge og norske bedrifter.

Norge på plass med satellittstasjoner både Arktis og Antarktis

Norge og Trollsat er eneste aktør som nå kan betjene data for kunder både på Nord – Og Sydpolen, dette er data fra satellitter i såkalte polare baner. Vår daværende statsminister Jens Stoltenberg åpnet satellitt stasjonen på Antarktis i 2007.

2 store aktører innen satellitter

Kongsberg Satellitt Services (KSAT) og Norspace er nok de største norske aktørene innen satellitter og satellitt stasjoner. Det kan nevnes at til og med stort og høyteknologisk land som Kina, velger Norspace som leverandør av elektronikk til sine satellitter. KSAT er de som drifter og betjener satellitt stasjonene (TrollSat) på Arktis og Antarktis, hvor blant annet Kongsberg Gruppen er involvert.

Ariane-raketten

Også her er norske bedrifter inne på leveransesiden, det er bedrifter som Nammo og KDA på Kongsberg som er blant leverandørene. Sistnevnte bedrift har levert boltene som holder startrakettene fast de 2 først minuttene, samt at Nammo blant annet har levert sikringsmekanismen til startrakettene.

Dyrt å forske og utvikle deler

Bak de norske produktene som brukes på Ariane-raketten, ligger det cirka 100 millioner norske kroner. Men på sikt er dette vel investerte penger, det er ikke noen hemmelighet at norske bedrifter er seriøse og leverer kvalitet av ypperste klasse, noe som er helt avgjørende i denne sammenhengen.

Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA)

Norges hovedsamarbeidspartner i romsatsningen, og slik sett også veien ut til markedet går for det meste via ESA. Norge satser stort i fremtiden på produksjon av deler til romfart, og har blant annet bevilget store summer penger for å nå målene sine. ESA brukes også i forhold til forskning og utdanning, hvor Norge blant annet bidrar på forskersiden.

Typisk norsk å være god

Dette sitatet er hentet fra en tidligere norsk statsminister, jeg tror det fleste vet hvem jeg sikter til. Men det er jammen meg mye sant i det som ble sagt, et lite land som Norge kan hevde seg nesten hvor det måtte være. Alt ligger ikke på at vi har mye penger, det er nok av eksempler på at penger slett ikke løser alle utfordringer. Det at Norge kan hevde seg godt i de fleste sammenhenger ligger mye i våre holdninger, det ligger i morsarven og ryggraden at vi skal kunne stå for det vi sier og gjør. Det er slik vi blir så gode, det er typisk norsk.

Comments are closed.