Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]

Norske satellitter

Det finnes tusenvis av satellitter som går i bane rundt jordkloden, alle sammen har de naturlig nok forskjellige arbeidsoppgaver og utstyr. Vi er alle sammen mer avhengig av disse anordningene enn det vi tenker på, så å si daglig er du involvert i noe som ikke hadde vært mulig uten satellitter til å hjelpe oss.

Norge har også skutt opp satelitter , de 2 siste så sent som 17. juli 2017. Navnene på disse er NorSat 1 og NorSat 2, arbeidsoppgavene eller formålene med NorSat 1 og 2 er hovedsakelig å holde oversikt og kontroll med skipsfart. Men de har også to forskningsformål, mer konkret betyr det at de skal forske på sola og på hvordan vær det er ute i verdensrommet.

Når det gjelder de store satellittene er Norge med på en del av dem, disse er ofte basert som «Spleiselag» hvor da Norge har bidratt økonomisk i ulike prosjekter.

Overvåker vårt territorium til havs

Når vi hører på nyhetene om oljesøl til havs, skip som krenker norske farvann eller for den saks skyld skip som driver med tyvfiske, er det ofte at dette er blitt fanget opp av NorSat. Etater som Forsvaret, Hovedredningssentralen og Kystverket er involvert i NorSat og benytter seg av dataene i stor grad. Hvordan skal for eksempel et Orion overvåkningsfly eller for den saks skyld Kystvakta kunne klare å dekke våre enorme havområder uten NorSat? Svaret er klart; det er rett og slett ikke mulig.

AISSat-1 og AISSat-2

Dette er forgjengerne til NorSat, dette var meget gode satellitter som viste seg meget stabile og med lang levetid. Man kan si at NorSat er en mer modernisert utgave av AISSat og så klart med langt flere muligheter teknisk, enn det NorSat hadde.

Forskjellige arbeidsoppgaver og utstyr

I utgangspunktet ser begge satellittene ganske så like ut, men de er utstyrt med forskjellig utstyr slik at de kan brukes til et bredt spekter av behov og tjenester. NorSat-1 er hovedsakelig utstyrt slik at den tar seg av skipstrafikken som sin primæroppgave, dette klarer den ved hjelp av en AIS-mottaker. Forgjengeren kunne også overvåke skipstrafikken men NorSat1 har evnen til å kunne overvåke områder med tett skipstrafikk bedre enn AISSat-1

AISSat-2 er mer spesialisert innen kommunikasjon, samt dekking av polområdene med tanke på vær-is og snøforhold. Den er også utstyrt for å forske på 2-veis datakommunikasjon via VHF-nettet, til hjelp for skip som befinner seg i havområder med dårlig radiodekning.

Det er ikke noen tvil om at disse satellittene sammen med mange tusentalls andre satellitter, gjør en viktig samfunnsmessig jobb. Det er mange instanser og etater som er involvert for at det skal kunne være mulig både økonomisk, men ikke minst også teknologisk for å kunne klare å utvikle og drifte slike høyteknologiske innretninger som en satellitt tross alt er.

Oppskytingen

Oppskytingen av satellitter skjer ved hjelp av raketter, det er ofte slik at en rakett har med seg mange satellitter på en og samme oppskyting. Norge benytter seg ofte av et rakettfelt i Bajkonur i Kasakhstan til sine satellitter.

Comments are closed.