Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]

Romfart & Forsvar – Mer enn bare raketter og romferger

Romfart kan nesten sammenliknes med det å drive et forsvar, i en del land er det jo også en del av det nasjonale forsvaret. Med det mener jeg at drift, ledelse og organisering er lagt inn under Forsvaret. Både forsvar og romfart har æren for mye av de produkter vi bruker i det daglige, dette er resultater av forskning men også i stor grad type produkter som ble utviklet spesifikt for bruk i rommet eller i felten.

Global Positioning System (GPS)

Under Vietnamkrigen hadde amerikanerne store problemer med logistikken i jungelen, dette gjaldt både forsyninger men også avdelinger eller patruljers evne til å kunne forflytte seg fra A til B. i 1973 beordret det amerikanske forsvarsdepartementet at det skulle utvikles et system som skulle løse slike problemer som de opplevde under Vietnamkrigen, først i 1978 ble den første satellitten sendt opp. Vi vet alle hvordan nær sagt alle bruker dette systemet i dag, enten om det er i bil, fly, til fots eller for den saks skyld til havs ombord på båter.

Systemet var utelukkende ment for militært bruk, men når de så hvilke muligheter systemet gav så åpnet de opp for sivil bruk av det mange år senere.

Det er lettere å forsvare bruk av store summer penger, både til romfart og forsvar når man ser hvilke muligheter det også kan gi sivilt.

Enormt mange produkter

Det er ikke lett å skrive opp alle produkter som finnes i dag som en direkte eller indirekte følge av forskning knyttet til romfarten, de finnes i nær sagt alle produktgrupper og bransjer. Visste du for eksempel at dempingen i en Nike joggesko er teknologi fra romfarten? Eller at den første videospilleren så dagens lys på grunn av romfarten?

    Sorry, photo gallery is empty.

Nammo

Nammo er et glimrende eksempel å trekke frem i når vi snakker om hvilken betydning romfart kan ha sivilt, ja for så vidt det samme når vi snakker om forsvar. Nammo er et ganske nytt selskap, men med sitt opphav fra blant annet Raufoss ASA som blant annet var store på produksjon av ammunisjon. I dag er det fortsatt produksjon av ammunisjon, men også produksjon av rakettmotorer og annet militært utstyr. Det er både norske, svenske og finske eierinteresser i Nammo, hvorav den norske stat sitter på 50% av aksjene. Nammo har utviklet og produsert en rekke produkter til romfarten, og er vel sammen med Kongsberggruppen ledende innen Norge og Norden på forsvar og romfartsprodukter.

Nammokonsernet har 2250 ansatte, av disse finner vi 750 i Norge.

Bare her i Norge er det mange som har sitt daglige virke innen denne bransjen, så hvor mange som er sysselsatt innen denne bransjen globalt, kan men vel nesten ikke forestille seg en gang.

Neste gang jeg går og handler kommer jeg nok til i noe større grad til å tenke på hvordan produktet har sett dagens lys, tenk litt på det neste gang du tar deg en joggetur kanskje? Eller når du plotter inn på din Global Positioning System GPS i bilen, kjekt å ha sa Øystein Sunde.

Comments are closed.