Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]

Roskosmos (RKA)

Dette er navnet på den russiske statlige romfartsorganisasjonen, man kan på mange måter si at det er den russiske utgaven av NASA. For en del år tilbake var det utenkelig at det skulle være noe samarbeid mellom USA og Sovjetunionen, men i dag er det faktisk tilfelle mellom USA og Russland. Et eksempel på dette er ISS, den Internasjonale romstasjonen (International Space Station)

15 deltakerland

Det er naturlig nok slik at de store aktørene når det gjelder ISS er Russland og USA, av asiatiske land kan det nevnes at høyteknologilandet Japan er med. Kina har enda ikke blitt invitert med, men man skal ikke se bort fra at det kan skje i fremtiden.

RKA en ny organisasjon

Etter at Sovjetunionen ble oppløst, så RKA dagens lys i 1992. Dette er med andre ord en ganske ny organisasjon om vi sammenlikner den med NASA som ble etablert i 1958.

Roskosmos (RKA) – National Aeronautics and Space Administration (NASA)

Det er mye bra som skjer når det gjelder samarbeid mellom stormaktene når det gjelder romfart, alt fra teknologisk utveksling i forhold til utstyr og drift men også i forhold til finansiering. Et eksempel på dette er Den Internasjonale Romstasjonen (ISS) hvor RKA stod for oppskytingen av den første modulen til romstasjonen, men det var NASA som finansierte den. Synes dette er et flott eksempel på hvordan et samarbeid kan gå for seg, og at det enda til er  Russland og USA som står for det. Transport av utstyr og mannskap til og fra romstasjonen, er det RKA som har tatt ansvaret for og gjennomfører i praksis.

Samarbeid med Den europeiske romfartorganisasjon

Russerne samarbeidet her om et prosjekt hvor det ble simulert en romferd til Mars, prosjektet hadde navnet Mars-500 og hadde blant annet som målsetting å finne ut hva som skjer med oss mennesker under en romferd hvor man blir isolert over tid. Nok et eksempel på godt samarbeid på tvers av landegrenser og annen tilhørighet, eksempelvis militært og politisk.

Russisk romfartøy ute av kontroll

I april 2015 kom et ubemannet romfartøy ut av kontroll, fartøyet skulle frakte forsyninger til Den Internasjonale Romstasjonen (ISS) men så langt kom den aldri. Hendelsen i seg selv er ikke veldig dramatisk, men det er klart russerne svært gjerne ville prøve å berge den. På sin ferd fra utskytningen i Kasakhstan og til romstasjonen ville den brukt 6 timer om alt hadde gått etter planen, men kun kort tid etter oppskytingen mistet man altså kontakten med den. Progress 59 som var navnet på fartøyet, er en av mange fartøy som frakter utstyr ut i verdensrommet. Hendelsen endte med at Progress 59 ble tapt, den brant opp i møte med atmosfæren.

Det er godt at det på mange måter er slutt på den tiden hvor stormaktene kjempet en kamp mot hverandre, for å bevise hvem som var best og først ute i verdensrommet. Selv om det så klart den dag i dag er prestisje i å oppdage og gjennomføre oppsiktsvekkende forhold og romferder, så er det nå et sunt og godt samarbeid som vi skal sette pris på. Mye bunner så klart ut i økonomi, romfart er en meget kostbar aktivitet. Ved å samarbeide vil man jo også kunne redusere utgifter i vesentlig grad.

Comments are closed.