Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]

Samarbeid mellom romfartsnasjoner

Jeg har alltid latt meg fasinere av dette med romfart. Det er jo ganske så imponerende at det er mulig å sende både utstyr og mennesker langt ut i verdensrommet. Det er mange nasjoner som er aktive på dette område, men de største er naturlig nok; USA og Russland (Sovjetunionen) Kina kommer i full fart, de vil nok vise omverden at de også kan utvikle utstyr som gjør dem i stand til å kunne utforske verdensrommet.

Mir

Dette er et romfartsprosjekt som er litt spesielt med tanke på samarbeid på tvers av nasjoner, det startet som et prosjekt i regi av Sovjetunionen. Sovjetunionen brukte nok lang tid på å innse at de tapte kampen mot USA om å være de første som sendte mennesker til månen, på 1970 og 1980-tallet hadde Sovjetunionen mange mindre og større prosjekter. En av disse var Mir, Mir ble sendt ut i verdensrommet i 1986 og som vi vet så ble jo unionen oppløst bare noe år senere. Dette medførte at Mir ble en internasjonal romstasjon, med deltakere fra en rekke land. Mir ble styrtet i Stillehavet i 2001, den ble 16 år gammel og ikke 3 år som var planen den gang den ble bygget. Det at amerikanske og andre vestlige astronauter skulle bli involvert i Mir, var nok ikke særlig aktuelt i 1986, men når Russland overtok Mir i 1991 ble dette et faktum. Senere kom ISS, mange mener Mir var forløperen til ISS.

Den internasjonale romstasjonen ISS

Veien frem til å kunne ha en internasjonal romstasjon som ISS, har vært lang og til tider krevende. Det har vært mange planer og intensjoner med dette samarbeidet, men man kan vel først og fremst trekke frem at man ønsket å redusere utgifter til romfartsforskning for hvert enkelt deltakerland. Norge er også med her, og en liten nasjon som Norge hadde nok hatt store problemer med å kunne få til noe slikt alene. Dagens ISS romstasjon var opprinnelig tenkt å å fungere/være operativ frem til 2016, men det ble i 2014 avklart at man ønsker at den skal få en økt levetid frem til 2024.

Kostbart

Norge bidrar med 0,5% i dette samarbeidet, USA betaler ca 50% og det resterende fordeles mellom Russland og de andre deltakerlandene.

Bemanning

Romstasjonen bemannes til enhver tid av 6 personer, disse har som regel en oppholdstid på cirka 6 måneder. USA hadde en periode problemer med logistikken til og fra romstasjonen, da de la ned sin romfergeflåte i 2011. Dette løste seg etter hvert ved at de leier plasser til sitt mannskap på russiske fartøy, ISS omtales som historiens største teknologibaserte samarbeidsprosjekt. Det er hele 15 deltakerland, hvor altså Norge er en av disse. Siden oppstarten i 2001 har stasjonen hatt kontinuerlig bemanning.

Kan observeres fra jorden

Romstasjonen er faktisk mulig å oppdage uten noen form for utstyr, den går i ca. 400 km høyde og med en fart på 28 000 kilometer i timen. Det er utviklet forskjellige verktøy for å varsle hvor og når man kan observere den på himmelen, blant annet SMS-tjenester. Dette er en romstasjon i lav bane rundt jorden, 400 kilometer er i romfartsammenheng som lavt å regne.

Comments are closed.