Hausmannsgt 7 (598.74 mi) Oslo, Norway 0133 [email protected]

Sporing av pakker

Dette med å kunne følge en pakkeforsendelse fra du sender den, til den er fremme hos mottaker – har vært en teknisk løsning i mange år allerede. Tidligere var det kun spesielle forsendelser som ble registrert i de forskjellige leddene i logistikken fra A til B, typiske eksempler på dette var viktige forsendelser som verdi- og rekommanderte pakker. Men uansett hadde man ikke den teknologien man har i dag, så kunden kunne ikke følge bevegelsene online slik man kan i dag. I dag er det helt vanlig at transportørene tilbyr slike løsninger, og bedrifter har ofte sitt eget transportsystem som produserer både strekkoder og fraktdokumentasjon som adressekort, faktura, pakkseddel og eventuelt tolldokumentasjon.

Sporing av pakker
Sporing av pakker

Track and trace

Dette er vel det mest vanlige uttrykket/ordet som brukes, når det kommer til dette med å spore pakker rundt om på kloden vår. De forskjellige transportører har litt forskjellige løsninger, men i hovedsak er det mye av det samme som skjer mellom avsender-mottaker og transportør.

FedEx
FedEx

TNT, FedEx, DHL og UPS er eksempler på store internasjonale fraktselskap, som i mange år har brukt systemet vi nå snakker om. For at det skal være mulig med sporing, må pakken ha en strekkode som er unik.

Helt fra pakken blir hentet eller innlevert av avsender, blir denne strekkoden registrert og det skapes en historikk på pakkens bevegelser. Det som er vanlig i dag, er at også mottaker mottar opplysninger om strekkoden som pakken er utstyrt med. På denne måten kan man følge forsendelsen gjennom alle ledd i logistikken, og det vil være langt enklere å finne den om avvik skulle skje et sted på veien.

Gjelder alle produkter

Så fremt du har sendt en pakke med en slik unik strekkode, så har man mulighet til å kunne spore sin egen pakke. Men systemet er også et godt hjelpemiddel for fraktselskapene selv, som på denne måten lettere kan holde kontroll på både enkeltpakker men også større parti med gods – hvor både volum, vekt og antall kolli lett og ofte automatisk kan legges inn i transportsystemer – og forenkle planlegging og driften deres ved hele tiden å være i forkant av det som skjer.

Når du bestiller varer på internett

Jeg bruker dette som eksempel, da det kommer til privatpersoner. Bedrifter har som nevnt sine transportsystemer som gir dem oversikt over utgående pakker, men som privatpersoner er vi ofte mottakere av varer som ofte bestilles via internett. Etter at bestillingen er sendt, så pakkes dine varer hos avsender. Umiddelbart etter at din ordre har blitt ferdig pakket, så blir den utstyrt med en pakkelabel – denne inneholder alle opplysninger om den aktuelle forsendelsen.

Sendes på SMS eller mail

Det mest vanlige når det gjelder mottak av pakker for privatpersoner, er at pakkens ID sendes på SMS. De transportørene som har egne utleveringspunkter på en del av sine produkter, sender også SMS når pakken ankommer et slikt punkt. Typisk eksempel på dette er Posten/Bring, som har pakkeutlevering i en del butikker. Post Nord har det samme systemet, noe som betyr at kunden ikke må følge sin egen pakke for å vite når den er fremme og klar for henting.

Comments are closed.